Vennligst velg en dato for avreise og en dato for hjemreise.

Vilkår og betingelser

Som kunde av Dalen Parkering er det viktig at du leser nøye gjennom og er innforstått med våre vilkår og betingelser. Disse vilkårene gjelder for kjøp av Dalen Parkering sine tjenester.

  1. Dalen Parkering er delvis inngjerdet og bevoktet hele døgnet.
  2. All parkering foregår på kundens eget ansvar.
  3. Verdigjenstander må ikke ligge i bilen. Dalen Parkering står ikke ansvarlig for skader eller tyveri i bilene. Ved eventuell skade eller tyveri, gjelder bilens egen forsikring. Dette gjelder også glassruter.
  4. Bilens kilometerstand skal noteres ned eller tas bilder av slik at misforståelser ved flytting av bilen unngås.
  5. Bilen skal være registrert og forsikret på bileier.
  6. Uhell i forbindelse med flytting eller oppvarming av bilen, gjelder bilens egen forsikring. Ved reklamasjon, benytt eget skjema i resepsjonen.
  7. Alle typer reklamasjoner må forevises i vakta FØR bilen forlater parkeringsplassen.
  8. Alle biler blir flyttet til et eget lukket område der kun våre vakter har tilgang. Bilen blir kjørt frem samme dag dere kommer hjem for utlevering.
  9. Lading av elbil. bilen lades siste døgn før din hjemkomst. Vi benytter bilens ladekabel som skal legges frem lett tilgjengelig.